TEATRE DE INTERVENCIÓ SOCIALTEATRE DE INTERVENCIÓ SOCIAL

Tècniques interactives. El teatre com una eina per treballar amb col · lectius. Es donen tècniques de teatre que segueixen, sobretot, la línia d’Augusto Boal, creador de teatre de l’oprimit.

Professor: Jordi Forcadas

Horaris: Dijous de 19 h a 22 h
Total hores setmanals: 3 h (+30 hores de pràctiques)
Dia d’inici: 10 de gener de 2013

Continguts:
Bases del teatre de l’oprimit (A. Boal)
Teatre imatge. Introducció al teatre fòrum i altres tècniques.
Tècniques interactives aplicades.


Forn de teatre Pa’tothom

C/ Lluna 5 – 08001 Barcelona
Tel. 93.442.92.82
WEB: www.patothom.org
Blog: http://www.cto.patothom.org

Horaris d’estiu de 17 a 20:30
Códigos QR / Qr Codes

Anuncis