DERRERES PLACES! Formació Artibarri.

 DERRERES PLACES! Formació Artibarri.

Pràctiques artístiques, participació

i canvi social

Segona edició de la proposta formativa de la Xarxa Artibarri al mesos d’abril, maig i juny de 2013.

Les entitats de la xarxa desenvolupen projectes artístics i/o d’acció comunitària, on la participació de les persones és un eix central en la millora de la seva qualitat de vida individual i col·lectiva.

Formació XARXA ARTIBARRI

Xarxa Artibarri
ARTIBARRI – Pràctiques artístiques, participació i canvi social

El curs Pràctiques artístiques, participació i canvi social neix amb la voluntat de compartir l’experiència i el bagatge de coneixement acumulat al llarg dels anys, per part de diferents entitats que formen part de la Xarxa.

Aquesta proposta formativa vivencial i pràctica, vol capacitar a persones interessades en adquirir coneixements, eines i estratègies metodològiques, així com promoure el debat i la reflexió al voltant de diverses pràctiques artístiques en la intervenció social.

+info

Anuncis