Polièdrica espai de consulta en xarxa

Polièdrica espai de consulta en xarxa és un recurs útil i pedagògic, un espai de consulta en relació a les pràctiques culturals col·laboratives!!

El dissabte, 18 a les 19.00 h es presenta l’Espai de ConsultaPolièdrica. Tindrà lloc al Tinglado 2 de Tarragona, en el marc de la inauguració de l’exposició “Monuments” de l’artista Mireia Sallarès.

Polièdrica té l’objectiu d’esdevir un recurs útil i pedagògic, un espai de consulta en relació a les pràctiques culturals col·laboratives amb el repte afegit de connectar tant amb a la comunitat cultural com amb l’àmbit educatiu i de formació, o amb altres com per exemple l’àmbit del treball social.
L’aproximació és multidisciplinària i, hores d’ara, Polièdrica ja inclou polítiques, projectes, metodologies i fonts documentals en relació a: Polítiques culturals de proximitat, producció audiovisual, arquitectura, urbanisme, performance, arts visuals, música, teatre i dansa. Estem treballant per incorporar-hi les pràctiques perdiodistíques i documentals col·laboratives.
Alhora, volem posar les bases per eixamplar-ne els continguts inicials a partir de tallers i col·laboracions amb altres projectes i persones.
Us convidem a conèixer el web i seguir les futures incorporacions de material de consulta, així com a participar en la aportació de nous continguts. També ens agradarà molt rebre suggeriments i, perquè no, les vostres propostes pel que fa a esmenes necessàries i millores possibles.

Polièdrica és un projecte impulsat pel CA Tarragona i Sinapsis, coordinat conjuntament amb Transductores i en el qual també participen com a editors de continguts A Bao a Qu, Oriol Fontdevila, Comusitària, Forn de Teatre Pa’tothom, Montserrat Iranzo, Jordi Pascual, Aida Sánchez de Serdio, Marta Serra i Judit Vidiella.

L’espai de consulta www.polièdrica.cat
El procés www.poliedrica.cat/bloc
Twitter @poliedrica
Facebook facebook.com/poliedrica.cat

Castellano

Poliédrica tiene el objetivo de convertirse en un recurso útil y pedagógico, un espacio de consulta en relación a las prácticas culturales colaborativas con el reto añadido de conectar tanto con la comunidad cultural como con el ámbito educativo y de formación, o con otros cómo por ejemplo el ámbito del trabajo social.

La aproximación es multidisciplinaria y, en estos momentos, Poliédrica incluye ya políticas, proyectos, metodologías y fuentes documentales en relación a: Políticas culturales de proximidad, producción audiovisual, arquitectura, urbanismo, performance, artes visuales, música, teatro y danza. Estamos trabajando para incorporar las prácticas perdiodistíques y documentales colaborativas.
Además, queremos poner las bases para ensanchar sus contenidos iniciales a partir de talleres y colaboraciones con otros proyectos y personas.
Os invitamos a conocer el sitio web y seguir las futuras incorporaciones de material de consulta, así como participar en la aportación de nuevos contenidos. También nos gustará mucho recibir sugerencias y, cómo no, vuestras propuestas en relación a enmiendas necesarias y mejoras posibles.

Poliédrica es un proyecto impulsado por el CA Tarragona y Sinapsis, coordinado conjuntamente con Transductores y en el cual también participan como editores de contenidos A Bao a Qu, Oriol Fontdevila, Comusitària, For de Teatre Pa’tothom, Montserrat Iranzo, Jordi Pascual, Aida Sánchez de Serdio, Marta Serra y Judit Vidiella.

El espacio de consulta www.polièdrica.cat
El proceso www.poliedrica.cat/bloc

Twitter @poliedrica
Facebook facebook.com/poliedrica.cat

Anuncis