Pretexts dramàtics (Jordi Forcadas)

PRETEXTS DRAMÀTICS

WORKSHOP a càrrec de Jordi Forcadas
El pretext és una tècnica teatral que permet treballar habilitats socials a grups en què són difícils d’abordar temàtiques específiques. Es nodreix de les prestacions teatrals (joc, expressió, acció, conflicte) per oferir un marc segur i lliure on els assistents investiguin, discuteixen, decideixen, creen actituds, accions i alternatives a temàtiques properes i importants. En el curs es presentaran diferents pretexts, el que permetrà que els assistents ho visquin en carn pròpia. Els pretexts dramàtics són una eina pedagógica a través de processos teatrals interactius.

Març de 2014

divendres 7 de 20h a 22h
dissabte 8 de 10h a 14h i de 15h a 19h
diumenge 9 de març de 10h a 15h

Inscripcions al Forn de teatre Pa’tothom

 

PRETEXTS DRAMÀTICS

WORKSHOP a cargo de Jordi Forcadas

El pretexto es una técnica teatral que permite trabajar habilidades sociales a grupos en los que son difíciles de abordar temàticas específicas. Se nutre de las prestaciones teatrales (juego, expresión, acción, conflicto) para ofrecer un marco seguro y libre donde los asistentes investiguen, discuten, deciden, crean actitudes, acciones y alternativas a temáticas cercanas e importantes. En el curso se presentaran diferentes pretextos, lo que permitirá que los asistentes lo vivan en carne propia.  Pretextos dramáticos son una herramienta pedagógica a través de procesos teatrales interactivos.

Marzo de 2014

viernes 7 de 20h a 22h
sábado 8 de 10h a 14h y de 15h a 19h
domingo 9 de marzo de 10h a 15h

Inscripciones en el Forn de teatre Pa’tothom

 

 

Anuncis