Teatre d’intervenció social (Jordi Forcadas)

 

Formació

Forn de teatre Pa’tothom

Tècniques interactives. Es tracta de conèixer el teatre com a motor de canvi i apoderament de certs col·lectius. El curs estudiarà diferents formes de dinamitzar, cohesionar i treballar amb grups. Es coneixeran les metodologies teatrals que segueixen, sobretot, la línia d’Augusto Boal, creador de Teatre de l’Oprimit.

Jocs.
Dinàmiques d’activació.
Col·lectius.
Teatre imatge.
Teatre fòrum.

Professor: Jordi Forcadas

Total hores setmanals: 3 h (+30 hores de pràctiques)

Horaris: dilluns de 19h a 22h
Dia de inici: 29 de setembre 2014

(+info)

 

Anuncis