Pràctiques artístiques, participació i canvi social

Proposta formativa 2016. 4ª edició

imagen_artibarri_web

 

QUÈ es treballa al curs?

 • Identificar i conèixer les principals característiques dels projectes de
 • transformació social a través de l’art.
 • Extreure aprenentatges de pràctiques concretes.
 •  Viure en la “pròpia pell” els detonants individuals que motiven a participar individual i comunitàriament, i el paper de les arts en aquest procés.
 • Conèixer el funcionament de diferents pràctiques artístiques que podem usar en l’acció comunitària.
 • Testar les arts visuals, plàstiques i escèniques com a eines d’acció comunitària i suggerir vies d’especialització i/o d’hibridació.
 • Explorar algunes pràctiques concretes: teatre d’intervenció social, creació audiovisual, fotografia, graffiti, pintura, plàstica, collage, etc.

COM? Metodologia:

 • Formació presencial i vivencial.
 • Aportació de continguts i treball d’anàlisi a partir  de dinàmiques, exercicis, jocs i experiències, individuals, en petit i gran grup.
 • Metodologia basada en la creativitat i la participació.

La formació s’ha estructurat al llarg de cinc sessions, on es proposa transitar des de la vivència i la participació activa, per les oportunitats que ofereix una àmplia diversitat de pràctiques artístiques en la transformació social de les comunitats.

QUI? Formadores i formadors:

Aquesta iniciativa neix amb la voluntat de compartir l’experiència i el bagatge de coneixement acumulat al llarg dels anys, per part de diferents entitats que formen part de la Xarxa.

 • Àgia Luna. Artixoc (www.artixoc.org). Gestora cultural. Traductora i intèrpret. Experta en projectes de desenvolupament comunitari amb arts escèniques i plàstiques, i música.
 • Carme Mayugo. Teleduca. (www.teleduca.org). Educomunicadora. Experta en creació audiovisual participativa (documental) i dinamització comunitària.
 • Francisco Rubio. Cooperativa la Fundició. (www.lafundicio.net). La cooperativa la Fundició treballa en processos comunitaris des de la cultura i l’educació crítiques.
 • Genisa Prats. Fundació DC (www.fdc.cat). Pedagoga social. Formadora i mediadora en l’àmbit intercultural i comunitari.
 •  Javier Rodrigo. (www.transductores.net). Educador i investigador d’art. Docent i investigador en projectes de recerca sobre art, pedagogies experimentals, treball comunitari, pràctiques culturals col·laboratives i mediació.
 • Jordi Forcadas. Forn de teatre Pa’tothom (www.patothom.org). Director escènic. Expert en teatre com eina d’intervenció social. Teatre de l’oprimit (A. Boal).
 • Loli Castilleja. Cooperativa etcs (www.etcs.coop). Pedagoga Social. Experta en processos de desenvolupament comunitari i participació ciutadana.
 • Lina Edo. La casa Amarilla (www.lacasamarilla.org). Lic. Història de l’Art; artista especialista en creativitat i projectes de desenvolupament cultural comunitari des de les arts visuals.
 • Xavi Pérez. Associació amics del Martinet (amicsmartinet.blogspot.com). Gestor cultural, professor, consultor i activista cultural. Expert en gestió ciutadana d’equipaments culturals.

DESTINATARIS:

 • Professionals de l’àmbit social i cultural, educadors/es, treballadors/es socials, facilitadors/es de grups.
 • Artistes.
 • Responsables d’entitats i equipaments que vulguin incorporar les arts, com a elements de transformació i canvi.

QUAN I ON?

Realització de sessions entre gener i febrer de 2016.

Horari:

Dissabtes matí i tarda: de 10 a 14 i de 15,30 a 19,30h.

*L’horari de la sessió d’intercanvi serà de 10 a 13h.

Dissabte 23 de gener de 2016.

Mòdul  1. Marc conceptual i situacional. Javier Rodrigo/Xavi Pérez

Mòdul 2. Anàlisis de casos. Francisco Rubio. (4h)tarda

Lloc: (c/Casp 43, 08010 Barcelona)

Dissabte 30 de gener.

Mòdul 3. Participació i comunitats relacionals. Genisa Prats i Loli

Castilleja (8h) mati i tarda

Lloc: La Fàbrica del Sol (Passeig de Salvat Papasseit, 1, 08003 Barcelona)

Dissabte 6 de febrer

Intercanvi d’experiències, Francisco Rubio.  (3h) mati

(c/ Prat, 11, L’Hospitalet de Llobregat).

Dissabte 13 de febrer

Mòdul 4. Les disciplines artístiques  que intervenen en l’art

social, reptes i lideratges (4h), mati Àgia Luna i Francisco Rubio.

Eines en diverses disciplines artístiques: Arts escèniques. Jordi

Forcades.(4h). tarda

Lloc: Forn de teatre Pa’tothom (c/ La Lluna 5, baixos, Barcelona)

Dissabte 20 de febrer.

Arts plàstiques i visuals. Carme Mayugo. Lina

Edo (6h) mati i part de la tarda.

Avaluació (2h): Sandra Erill i Carme de la Madrid. tarda

Lloc: Espai les Nòmades. (c/ Sòcrates, 80, Barcelona)

 

INVERSIÓ

230 €, si es realitza la inscripción abans del 12 de gener 2016.

260 €, si es realitza la inscripció després (una part d’aquesta formació està subvencionada per la xarxa Artibarri, la inversió que es demana als participants suposa aproximadament un 75 % del cost real)

INSCRIPCIÓ:

Oberta

Forma de pagament:

Cal formalitzar la inscripció ingressant la quota al número de compte següent, tot indicant a l’ingrés el nom i cognom i el concepte “formació pràctiques artístiques”.

Banc de Sabadell 0081 – 0158 – 13 – 0001128019

IBAN :  ES02 0081 0158 1300 0112 8019

Aquelles inscripcions fetes des del formulari d’inscripció al web que no tinguin el seu corresponent ingrés abans del 18/1/2016, no seran tingudes en compte.

Si teniu dubtes per formalitzar la inscripció o voleu més informació podeu escriure’ns a artibarri@gmail.com (Gemma)