Empoderament a través del joc corporal – màscara

Empoderament a través del joc corporal – màscara

Intensiu a càrrec d’Alberto Ferraro (Itàlia)

Com explorar, descobrir i utilitzar el potencial cultural d’un grup com a mitjà de creació? Com explorar la incidència social de les expressions populars i recursos culturals que posseeix el grup? Com tractar que facin un relat des del seu cos i la música? El workshop pretén mostrar maneres d’abordar un grup perquè surtin els potencials que té un col·lectiu i puguin donar a conèixer la seva riquesa cultural. Per a això recollirem treball amb màscara, cos i Comèdia de l’Art. Es tracta de realitzar una comparativa de la funció social de la comèdia de l’art en aquesta època amb el paper que pensem hauria de complir avui dia. Quin espai públic ha d’ocupar? Què es pot recuperar?

Organitza: Forn de Teatre Pa’tothom (C de la Lluna, 5. Barcelona)

Dates: 14 i 15 de maig 2016

Horaris: dissabte i diumenge de 10-14 h i de 15-18 h

Total hores: 14 hores

PER A MÉS INFORMACIÓ:

Intensius de teatre Pa’tothom

+34 93442 92 82

Mail info@patothom.org

 

Anuncis