Manifest per impulsar polítiques culturals públiques i comunitàries a la ciutat de Barcelona

Les entitats, els equipaments, els col·lectius i les persones sota-signants volem expressar la nostra disconformitat amb algunes de les polítiques culturals que l’ICUB ha formulat en els darrers temps i que estan causant un greu perjudici en l’àmbit cultural general, i especialment en el sector que impulsem iniciatives, accions i propostes relacionades amb l’art comunitari, la cultura popular, la creació i la dinamització cultural comunitària,   menystenint les aportacions d’aquest conjunt de persones i entitats.

Les nostres raons són les següents:

1.    Advertim amb estupefacció que s’han denegat diverses subvencions a projectes culturals comunitaris, bona part dels quals amb força recorregut i impacte a la ciutat de Barcelona. Alguns d’aquests projectes ja van ser presentats el 2016 i aleshores van obtenir finançament (encara que petit). Per contra, en la nova convocatòria de 2017 (fins i tot essent esmenats i millorats) no han obtingut cap finançament. Tot això sense cap mena de canvi ni de criteris ni d’orientacions en les actuals bases per a concedir subvencions públiques. No acabem d’entendre, per tant, els criteris i la manera d’avaluar aquests projectes. Aquesta situació mostra una aparent manca d’interès de l’Administració pública (en concret de la responsable de les polítiques culturals a la ciutat de Barcelona) pels projectes que promouen la cultura comunitària, participativa i que des de fa anys beneficien la ciutat, a partir de l’esforç i la implicació de molta gent que treballa de forma voluntària i compromesa.

2.    Observem i constatem que des de l’ICUB s’ha encarregat la promoció de diversos projectes comunitaris per temporada. Aquest encàrrec consisteix a impulsar, dotar econòmicament i facilitar l’estructura per a projectes de nova creació, aspecte aquest que resta valor a aquells que porten molts anys als territoris, que estan arrelats i que promouen els vincles comunitaris i de transformació. S’ha seleccionat una persona per dur a terme aquesta tasca esmentada, sense cap mena de criteri contrastat, ni sense recórrer a cap concurs públic ni procediment de transparència (quan el programa està dotat amb més de 150.000 Euros l’any). Denunciem que no s’ha promogut ni cap diàleg ni cap consens amb les entitats que portem més de 15 anys treballant en el sector de l’art, la comunitat, l’educació i la participació ciutadana per elaborar cultura popular de qualitat i participativa.

3.    Observem certes derives en el programa de Cultura de Proximitat, amb el desplegament més que discutible del “Barcelona Districte Cultural” en pro d’una política de Nous Públics que comporta que els barris i llurs habitants han d’assumir un rol de consumidors/es d’espectacles “d’alta cultura”, decidits i definits des de dalt (conjuntament amb les direccions dels centres cívics i sense cap mena de participació oberta). S’opta per aquesta fórmula en lloc de promoure iniciatives, o acompanyar propostes i pràctiques culturals nascudes des de la base, de les quals en tenim un bon grapat d’exemples arreu. A més a més, es promou una divisió en l’atorgament de recursos entre els projectes considerats d’excel·lència (considerats per qui? i a partir de quins criteris?), amb la idea de “portar la cultura als barris”, com si en aquests territoris no hi hagués cultura o propostes culturals comunitàries de qualitat.

4.    Assenyalem amb preocupació l’impuls, no consensuat, per fomentar que la majoria d’equipaments de la ciutat de Barcelona tinguin la lògica de Fàbriques de Creació, tot prioritzant els “projectes comunitaris” que estiguin promoguts des d’aquestes lògiques.

5.    Destaquem la manca de transparència o interès (en funció dels casos) amb la qual s’està treballant la transversalitat de les polítiques culturals a la ciutat. Entenem que caldria revisar i consensuar els criteris a introduir conjuntament amb la pluralitat d’agents socials de la ciutat de Barcelona, que ja tenen una llarga trajectòria en un treball fet des de la transdiciplinarietat, la transversalitat i la interseccionalitat. Per exemple, trobem del tot discutible el suport econòmic que es dóna majoritàriament als festivals, moltes vegades sense cap lligam amb la ciutadania del territori, així com altres inversions que no tindran impacte en els territoris i llurs ciutadans/es (per exemple la decisió d’aportar 300.000€ de taxa turística per mantenir el festival Grec, que majoritàriament serà de consum turístic a causa dels preus).

6.    Constatem la manca d’interès per reconèixer i donar el suport que es mereixeria a la tasca i la trajectòria de les entitats i associacions que promouen la cultura comunitària a la ciutat, aplegada en part a la xarxa Artibarri, així com en altres entitats i associacions que no necessàriament són dins aquesta xarxa. Volem emfasitzar que aquesta cultura i aquestes iniciatives les promou gent de Barcelona a través d’entitats, col·lectius, plataformes i dinàmiques ben diverses i heterogènies però molt vives i actives a la ciutat.

Moltes d’aquestes entitats, ho tornem a dir, porten més de 15 anys promovent, investigant i debatent al voltant de les lògiques de l’art i la creació comunitària per promoure propostes que no siguin paternalistes, ni verticals, ni aquelles on solament es tenen en compte criteris de “reconeixement dels/es artistes”.

7.    Constatem la manca de compromís polític amb el Pla Cultures engegat des de l’ICUB i articulat en base a les reflexions, les demandes i les línies estratègiques sorgides en les diverses sessions participatives sobre Cultura de Proximitat i Educació portades a terme entre 2015-16 a diversos punts de la ciutat, i amb la participació d’una gran diversitat d’agents, on van estar presents diferents entitats d’Artibarri.

Per totes aquest raons, exigim:

●     Reformulació dels criteris d’atorgament de subvencions amb transparència, descentralització, retorn social, i mitjançant el desglossament de puntuacions i un clar seguiment de projectes.

●     Construcció d’indicadors de retorn social en diàleg amb les pràctiques de cultura comunitària i de cultura popular de base.

●     Representació i participació d’entitats de cultura comunitària i d’educació artística en el consell de cultura de l’ICUB i en altres espais de treball.

●     Subvencions o convenis de finançament de la programació a llarg termini per a entitats, plataformes ciutadanes, coordinadores i iniciatives consolidades i no solament per a projectes concrets. Subvencions o convenis que alhora facilitin també la recerca cultural aplicada en diversos sentits.

●     Paralització del programa de projectes d’art comunitari fins que no se cerqui un mecanisme transparent a partir d’una taula que representi la diversitat de projectes i entitats de cultura comunitària de la ciutat, així com la necessitat que els projectes es presentin a concurs públic. Proposem el desenvolupament d’un programa amb criteris consensuats i comissió tècnica; demanem eliminar la figura de “comissariat” i exigim que es promogui la contractació pública (tal com s’ha fet amb altres programes o iniciatives) a partir d’entitats i iniciatives diverses.

●     Transparència en la distribució dels recursos de cultura entre els barris de la ciutat, a partir d’una descentralització real que inclogui projectes de proximitat i desenvolupats amb i des de les comunitats veïnals dels barris, tot promovent la cultura popular de base i a partir del teixit de creadors/es.

●     Obertura regular d’espais de debat i consens entre tots els agents de l’ecosistema de la cultura de Barcelona per a què:

–       S’aturin aquelles polítiques culturals que van en contra de la cultura i la ciutadania de Barcelona, afavoridores de polítiques basades en la promoció dels macrofestivals, que comporten gentrificació i turisme massiu en un moment molt conflictiu i tensionat en diversos barris de la ciutat.

–       Es canviï el model de gestió vertical de programes, sense diàleg ni amb els diversos sectors ni amb els territoris.

●     Mesura de govern a llarg termini coherent amb la cultura comunitària que impliqui un diàleg, un treball transversal i una col·laboració amb els diversos agents del sector de la cultura comunitària i dels diversos territoris i barris de Barcelona.

 

Barcelona, 22 de juny de 2017

Signem aquest manifest:

1. Xarxa Artibarri

2. Art&Coop. Produccions i processos comunitaris

3. Artixoc

4. Associació per a Joves El Teb

5. Basket Beat

6. Centre Ton i Guida

7. Cooperativa La Fàbrica

8. Cooperativa ETCS

9. Experimentem amb l’art (EART)

10. Forn de teatre Pa’tothom

11. Jiwar Barcelona

12. La Casa Amarilla

13. La Fundició

14. Sinapsis

15. Teixint Connexions

16. Teleduca. Educació i Comunicació SCP

17. Transductores

18. Xavi Pérez

19. Fermín Soria

20. La Xixa Teatre

21. PAAC. Plataforma Assembleària d’artistes de Catalunya

22. Irene Amengual

23. Federació d’entitats Socioculturals i de Lleure de Sant Andreu Palomar/Ateneu L’Harmonia

24. Apassos

25. Associació Cultural elParlante

26. Fundació Desenvolupament Comunitari

27. CàmeresiAcció Associació

28. Sodepau

29. Xarxaprod, Xarxa d’espais de producció i creació de Catalunya

30. Riborquestra

31. Comusitària

32. Lluís Cases Jubany

33. Xènia Ribas Beltran

34. CEESC, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya

35. Dani Gasol

 

Deixem oberta la recollida de signatures.

Per donar suport al manifest, envieu-nos un correu electrònic a artibarri@gmail.com i us afegirem al llistat.