FORT IMPACTE EN TEMPS DE COVID19… LA CULTURA COMUNITÀRIA REP MÉS DE 700 SUPORTS EN 3 SETMANES

Estimada gent de mitjans de la cultura de Barcelona i Catalunya!

Artibarri és una Xarxa d’entitats i empreses que treballen per impulsar millores socials en la ciutadania a partir de propostes culturals i artístiques. Existim des de fa 15 anys.

Som un col.lectiu format per 15 organitzacions que hem impulsat un Manifest (https://artibarriblog.wordpress.com/ Manifest sobre les afectacions de la Cultura i Arts comunitàries a causa del Covid19 i els seus efectes a Catalunya) signat per més de 120 entitats. Incloent professionals del sector i agrupacions que fan que el volum d’adherits arribi a més de 700 organitzacions i empreses.

Com diem al Manifest, la cultura comunitària és un sector invisibilitzat i poc reconegut. Rep un percentatge de subvencions MOLT menor que altres esdeveniments més massius i juntament amb la resta d’artistes i locals culturals de Catalunya (cultura de base), és una "espècie en perill".

Justament les afectacions del covid19 posen de relleu la nostra fragilitat natural.

Per tenir cura dels barris on treballem, pels professionals que ho duem a terme (gestors, artistes, educadors, tècnics…), pel moviment que generem a llarg termini (empoderament ciutadà, participació, autogestió…) és molt important que parem atenció a les necessitats d’aquest sector, massa oblidat.

Si voleu més informació podeu contactar amb Artibarri, artibarri

Salut a tothom!
* adjunt, llistat d’adhesions

uc?export=download&id=0BylzsScqa5emNFZnaTBUZHk0WDA&revid=0BylzsScqa5emaHBGeUJHYndjbXNyeVVBS1M3Q1pXeFUvSXZzPQ
Informació d’activitats als perfils d’Artibarri a Facebook i Twitter
—-
Aquest missatge i els fitxers annexos són confidencials i es dirigeixen exclusivament al destinatari referenciat. Si l’heu rebut per error, us demanem que ens ho comuniqueu per aquest mitjà i que l’esborreu. En tot cas abstingueu-vos d’utilitzar, reproduir, alterar, arxivar, comunicar o sotmetre a qualsevol altre tractament tant el seu contingut com les dades personals que pugui contenir, sota l’advertiment que qualsevol actuació realitzada sense l’expressa autorització del remitent serà objecte d’incórrer en responsabilitats legals.

Imprimiu aquest missatge, només si és estrictament necessari.

artibarri-suports-finsa15-5-20.docx