FORMACIÓ: Introducció a la producció i gestió de projectes d’art aplicats a l’educació i l’acció comunitària

Artibarri arranca el nou curs amb una nova proposta formativa, impartida per professionals i entitats del sector de les arts comunitàries, que facilitarà eines per dissenyar i acompanyar, des de la producció, un projecte de cultura comunitària. 

Els objectius de la formació són:

  • Adquirir eines i recursos per impulsar, produir i gestionar un projecte d’art aplicat a l’educació, la comunitat i a col·lectius diversos.
  • Dissenyar un projecte propi i real per aplicar en un futur pròxim.
  • Treballar entorn de casos pràctics d’èxit i de fracàs de cada entitat de la xarxa.
  • Generar un espai de treball en xarxa, cohesió i suport.

Al final de la formació sortiràs amb un projecte dissenyat i amb l’estratègia perquè funcioni.

Consulta aquí el PROGRAMA sencer.

Continua la lectura de “FORMACIÓ: Introducció a la producció i gestió de projectes d’art aplicats a l’educació i l’acció comunitària”

ARTIBARRI IMPULSA L’ESAC: ECOSISTEMA SALUDABLE PER A LES ARTS COMUNITÀRIES

(CASTELLÀ A SOTA

El projecte sorgeix d’una necessitat de la xarxa d’art comunitari Artibarri, per a generar un marc sistèmic, professional i econòmic en les pràctiques de les arts aplicades al social i educatiu. La realitat poc organitzada d’aquest sector genera precarització, invisibilitat, manca d’indicadors en el finançament i nul·la cobertura davant situacions de crisis. El projecte pretén reforçar i dotar d’eines al sector de les arts comunitàries perquè pugui funcionar com a tal.

El procés està coordinat per Artibarri i les seves entitats, generant espais de gestió interna, així com laboratoris d’entitats, jornades, avaluació i festivals oberts a tot l’ecosistema d’arts comunitàries. Les accions s’agrupen en diferents blocs estratègics:


Formació i intercanvi.

Aquesta línia busca potenciar al socialització i intercanvi de coneixements entre professionals del sector i persones que estan començant la pràctica de les arts aplicades a l’educació i l’acció social.
Algunes d’aquestes accions s’han vehiculat a través del Festival de les Arts Comunitàries de Catalunya (FAACCC), on la xarxa Artibarri, ha participat en el coodiseño del Festival mitjançant grups de treball i col·laboració de les entitats sòcies.

Durant la tardor de 2021 es realitzarà una formació en Producció i Gestió de projectes d’art comunitari, en col·laboració amb diverses entitats del Sector. 

Mapatge de l’ecosistema d’arts i cultures comunitàries a Catalunya:

Es busca explorar l’ecosistema de les arts i cultura comunitàries a partir dels diversos agents, iniciatives i programes del territori de Catalunya. Aquest mapatge pretén traçar una primera radiografia del sector a partir d’una mirada ecosistèmica, que inclogui indicadors quantitatius que serveixin per a traçar quins elements configuren aquesta primera mostra i les maneres de relacionar-se i treballar entre elles. 

A partir del mapatge es reforçaran aliances amb els diversos territoris, agents i xarxes, en construir un dispositiu que serveixi de diagnosi per al diàleg amb l’Administració pública i el treball de les altres línies estratègiques.

Desenvolupament d’indicadors de mercat social i laboratoris ciutadans de normativa públic comunitària.

Es pretén generar marcs de diàleg públic-comunitaris nous a partir d’indicadors desenvolupats entre les entitats i les administracions públiques en laboratoris ciutadans, que donin resposta i dotin de recursos per a adaptar la normativa i explorar formes de relació, línies d’ajudes i licitacions adaptades a l’ecosistema de la cultura comunitària i les seves realitats concretes.

Aquests dos laboratoris, que es realitzessin durant la tardor de 2021, es construirien entre iniciatives culturals i de cultura comunitària, aportacions d’advocades especialitzades i l’administració pública compromesa.

Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i la Fundación Daniel y Nina Carasso

Continua la lectura de “ARTIBARRI IMPULSA L’ESAC: ECOSISTEMA SALUDABLE PER A LES ARTS COMUNITÀRIES”

Formació en pràctiques artístiques, participació i canvi social

Cures i noves relacions 

Des de la Xarxa Artibarri i en col·laboració amb la FAACCC oferim la VII Edició de la Formació en pràctiques artístiques, participació i canvi social.

Deu entitats de la xarxa Artibarri i alguna convidada ens ajuntem per oferir una formació vivencial, reflexiva i situada entorn les pràctiques artístiques comunitàries. Teatre, dansa, vídeo, arts visuals i música ens serveixen de motor per pensar, revisar i incorporar recursos rellevants en el disseny, realització i avaluació d’experiències d’imaginació i acció política a través de les arts. En un context cada cop més complex, celebrem que podem realitzar una setena edició d’aquesta formació que té com a pilars l’art, la comunitat i la transformació social

Places limitades

16 hores de formació 

Preus: 

110€ 

*60€: Entitats sòcies d’Artibarri o persones amb abonament al FAACCC

*Sol·licita el teu codi descompte a produccio@faaccc.org

DIVENDRES 7 

17.00 h – Presentació formació

De 17.20 h a 19 h – La creació comunitària no (sempre) és un espai de cures

El teatre de creació comunitària

Sisme Creatiu i Projecte XIC (Joel Álvarez)

Una activitat per fer grup i començar a indagar en la intenció de la pràctica artística comunitària

De 19 h a 21h – Moviment i polítiques culturals

Dels activismes i la cultura de base o comunitària a les institucions

Transductores (Javier Rodrigo)

Sessió pràctica i teòrica sobre polítiques culturals i comunitàries. Es treballa a partir d’un mapa històric i conceptual dels marcs i discursos entorn cultura, ciutat i polítiques a través de dinàmiques corporals I visuals.

DISSABTE 8

De 10 h a 12 h – El rol del profesional

La revisió de la mirada

Basket Beat: moviment, art, educació i acció social (Josep Mª Aragay)

Realitzar dinàmiques de grup i música amb pilotes de bàsquet és l’instrument per generar situacions, diàlegs, posicionaments, aprenentatges, demandes i preguntes al voltant del rol del professional. El desenvolupament personal, professional i col·lectiu es proposa des dels mateixos cossos i es basa en la responsabilitat compartida, la participació activa, la creativitat i l’anàlisi crítica.

De 12 h a 14 h – Comunicació creativa per al canvi

Audiovisual participatiu com eina dinamització comunitària

Teleduca. Educació i Comunicació SCP

Combinant les tècniques del diàleg indi i el Set comunica’t, compilarem un seguit de propostes per incorporar la creació audiovisual participativa com a eina de dinamització comunitària des del punt de vista individual i col·lectiu. La idea és introduïr la comunicació bidireccional i la creativitat audiovisual com a elements claus del treball amb la comunitat.

De 16 h a 17.40 h – Complexitat en les pràctiques

Anàlisi de casos i diversitat en els processos

Artixoc (Àgia Luna)

Analitzarem de forma complexa i crítica projectes específics destacats que serveixin com a casos d’estudi de pràctiques concretes, parant especial atenció al paper de les disciplines artístiques, metodologies, eines i tipus de processos emprats en els projectes d’art transformador.

De 18.30 h a 20.00 h – Sentits In.Quietants…  

Les relacions i les cures en les experiències artístiques col·lectives. 

Experimentem amb l’ART (Noemí Duran Salvadó)

Jugar amb les finestres del nostre cos per obrir-nos a sentir en època de pandèmia, on les capes s’interposen de manera més contundent, ens permet posar també en joc el pensament, interpel·lar-nos sobre com abordem avui les relacions i les cures en les experiències artístiques col·lectives. 

DIUMENGE 9

De 10 h a 10.45 h – Les coreògrafes invisibles

Constanza Brncic 

A partir de l’experiència de “ser moguda per” obrirem un petit espai d’atenció a la nostra passivitat i vulnerabilitat com a lloc de resistència i empoderament.

De 10.45 h a 12.30 h – Experiències i models de gestió

Espai de debat i diàleg a partir de les preguntes dels participants

Josep Mª Navarro (La Fàbrica), Ester Bonal (Xamfrà), Constanza Brncic i altres professionals de la Xarxa Artibarri. 

Diferents membres de les entitats de la xarxa Artibarri amb una llarga trajectòria en la gestió d’entitats obriran un diàleg entorn diferents mirades així com maneres d’organitzar-nos i relacionar-nos com entitats i projectes del sector de les arts comunitàries. 

De 12.45 h a 14 h – Avaluació col·laborativa.

Entitats de la Xarxa Artibarri 

Coneixerem diferents maneres d’entendre i duu a terme l’avaluació en el camp educatiu i artístic, al mateix es proposarà una dinàmica col·lectiva d’avaluació i de tancament.

Inscripció: https://www.entrapolis.com/entradas/formacio-en-practiques-artistiques-participacio-i-canvi-social-xarxa-artibarri

Jornada FAACCC / Arts Comunitàries 30.10.20 📢

Xarxa Artibarri

uc?export=download&id=0BylzsScqa5emNFZnaTBUZHk0WDA&revid=0BylzsScqa5emaHBGeUJHYndjbXNyeVVBS1M3Q1pXeFUvSXZzPQ
Informació d’activitats als perfils d’Artibarri a Facebook i Twitter
—-
Aquest missatge i els fitxers annexos són confidencials i es dirigeixen exclusivament al destinatari referenciat. Si l’heu rebut per error, us demanem que ens ho comuniqueu per aquest mitjà i que l’esborreu. En tot cas abstingueu-vos d’utilitzar, reproduir, alterar, arxivar, comunicar o sotmetre a qualsevol altre tractament tant el seu contingut com les dades personals que pugui contenir, sota l’advertiment que qualsevol actuació realitzada sense l’expressa autorització del remitent serà objecte d’incórrer en responsabilitats legals.

Imprimiu aquest missatge, només si és estrictament necessari.

FORT IMPACTE EN TEMPS DE COVID19… LA CULTURA COMUNITÀRIA REP MÉS DE 700 SUPORTS EN 3 SETMANES

Estimada gent de mitjans de la cultura de Barcelona i Catalunya!

Artibarri és una Xarxa d’entitats i empreses que treballen per impulsar millores socials en la ciutadania a partir de propostes culturals i artístiques. Existim des de fa 15 anys.

Som un col.lectiu format per 15 organitzacions que hem impulsat un Manifest (https://artibarriblog.wordpress.com/ Manifest sobre les afectacions de la Cultura i Arts comunitàries a causa del Covid19 i els seus efectes a Catalunya) signat per més de 120 entitats. Incloent professionals del sector i agrupacions que fan que el volum d’adherits arribi a més de 700 organitzacions i empreses.

Com diem al Manifest, la cultura comunitària és un sector invisibilitzat i poc reconegut. Rep un percentatge de subvencions MOLT menor que altres esdeveniments més massius i juntament amb la resta d’artistes i locals culturals de Catalunya (cultura de base), és una "espècie en perill".

Justament les afectacions del covid19 posen de relleu la nostra fragilitat natural.

Per tenir cura dels barris on treballem, pels professionals que ho duem a terme (gestors, artistes, educadors, tècnics…), pel moviment que generem a llarg termini (empoderament ciutadà, participació, autogestió…) és molt important que parem atenció a les necessitats d’aquest sector, massa oblidat.

Si voleu més informació podeu contactar amb Artibarri, artibarri

Salut a tothom!
* adjunt, llistat d’adhesions

uc?export=download&id=0BylzsScqa5emNFZnaTBUZHk0WDA&revid=0BylzsScqa5emaHBGeUJHYndjbXNyeVVBS1M3Q1pXeFUvSXZzPQ
Informació d’activitats als perfils d’Artibarri a Facebook i Twitter
—-
Aquest missatge i els fitxers annexos són confidencials i es dirigeixen exclusivament al destinatari referenciat. Si l’heu rebut per error, us demanem que ens ho comuniqueu per aquest mitjà i que l’esborreu. En tot cas abstingueu-vos d’utilitzar, reproduir, alterar, arxivar, comunicar o sotmetre a qualsevol altre tractament tant el seu contingut com les dades personals que pugui contenir, sota l’advertiment que qualsevol actuació realitzada sense l’expressa autorització del remitent serà objecte d’incórrer en responsabilitats legals.

Imprimiu aquest missatge, només si és estrictament necessari.

artibarri-suports-finsa15-5-20.docx