EN ARTIBARRI APOSTAMOS PARA UN ECOSISTEMA SALUDABLE PARA LAS ARTES COMUNITARIAS

El proyecto surge de una necesidad de la red de arte comunitario Artibarri, para generar un marco sistémico, profesional y económico en las prácticas de las artes aplicadas a lo social y educativo. La realidad poco organizada de este sector genera precarización, invisibilidad, carencia de indicadores en la financiación y nula cobertura ante situaciones de crisis. El proyecto pretende reforzar y dotar de herramientas al sector de las artes comunitarias para que pueda funcionar como tal.

El proceso está coordinado por Artibarri y sus entidades, generando espacios de gestión interna, así como laboratorios de entidades, jornadas, evaluación y festivales abiertos a todo el ecosistema de artes comunitarias. Las acciones se agrupan en diferentes bloques estratégicos:

Formación e intercambio. 

Esta línea busca potenciar al socialización e intercambio de conocimientos entre profesionales del sector y personas que están empezando la práctica de las artes aplicadas a la educación y la acción social.

Algunas de estas acciones se han vehiculado a través del Festival de las Artes Comunitarias de Catalunya (FAACCC), donde la red Artibarri, ha participado en el coodiseño del Festival mediante grupos de trabajo y colaboración de las entidades socias.

Durante el otoño de 2021 se realizará una formación en Producción i Gestión de proyectos de arte comunitario, en colaboración con diversas entidades del Sector. 

Mapeo del ecosistema de artes y culturas comunitarias en Cataluña:

Se busca explorar el ecosistema de las artes y cultura comunitarias a partir de los diversos agentes, iniciativas y programas del territorio de Cataluña. Este mapeado pretende trazar una primera radiografía del sector a partir de una mirada ecosistémica, que incluya indicadores cuantitativos que sirvan para trazar qué elementos configuran esta primera muestra y las formas de relacionarse y trabajar entre ellas. 

A partir del mapeado se reforzarán alianzas con los diversos territorios, agentes y redes, al construir un dispositivo que sirva de diagnosis para el diálogo con la Administración pública y el trabajo de las otras líneas estratégicas. 

Desarrollo de indicadores de mercado social y laboratorios ciudadanos de normativa público comunitaria.

Se pretende generar marcos de diálogo público-comunitarios nuevos a partir de indicadores desarrollados entre las entidades y las administraciones públicas en laboratorios ciudadanos, que den respuesta y doten de recursos para adaptar la normativa y explorar formas de relación, líneas de ayudas y licitaciones adaptadas al ecosistema de la cultura comunitaria y sus realidades concretas.

Estos dos laboratorios, que se realizaran durante el otoño de 2021, se construirían entre iniciativas culturales y de cultura comunitaria, aportaciones de abogadas especializadas y la administración pública comprometida.

Con el soporte del Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación Daniel y Nina Carasso

Formació en pràctiques artístiques, participació i canvi social

Cures i noves relacions 

Des de la Xarxa Artibarri i en col·laboració amb la FAACCC oferim la VII Edició de la Formació en pràctiques artístiques, participació i canvi social.

Deu entitats de la xarxa Artibarri i alguna convidada ens ajuntem per oferir una formació vivencial, reflexiva i situada entorn les pràctiques artístiques comunitàries. Teatre, dansa, vídeo, arts visuals i música ens serveixen de motor per pensar, revisar i incorporar recursos rellevants en el disseny, realització i avaluació d’experiències d’imaginació i acció política a través de les arts. En un context cada cop més complex, celebrem que podem realitzar una setena edició d’aquesta formació que té com a pilars l’art, la comunitat i la transformació social

Places limitades

16 hores de formació 

Preus: 

110€ 

*60€: Entitats sòcies d’Artibarri o persones amb abonament al FAACCC

*Sol·licita el teu codi descompte a produccio@faaccc.org

DIVENDRES 7 

17.00 h – Presentació formació

De 17.20 h a 19 h – La creació comunitària no (sempre) és un espai de cures

El teatre de creació comunitària

Sisme Creatiu i Projecte XIC (Joel Álvarez)

Una activitat per fer grup i començar a indagar en la intenció de la pràctica artística comunitària

De 19 h a 21h – Moviment i polítiques culturals

Dels activismes i la cultura de base o comunitària a les institucions

Transductores (Javier Rodrigo)

Sessió pràctica i teòrica sobre polítiques culturals i comunitàries. Es treballa a partir d’un mapa històric i conceptual dels marcs i discursos entorn cultura, ciutat i polítiques a través de dinàmiques corporals I visuals.

DISSABTE 8

De 10 h a 12 h – El rol del profesional

La revisió de la mirada

Basket Beat: moviment, art, educació i acció social (Josep Mª Aragay)

Realitzar dinàmiques de grup i música amb pilotes de bàsquet és l’instrument per generar situacions, diàlegs, posicionaments, aprenentatges, demandes i preguntes al voltant del rol del professional. El desenvolupament personal, professional i col·lectiu es proposa des dels mateixos cossos i es basa en la responsabilitat compartida, la participació activa, la creativitat i l’anàlisi crítica.

De 12 h a 14 h – Comunicació creativa per al canvi

Audiovisual participatiu com eina dinamització comunitària

Teleduca. Educació i Comunicació SCP

Combinant les tècniques del diàleg indi i el Set comunica’t, compilarem un seguit de propostes per incorporar la creació audiovisual participativa com a eina de dinamització comunitària des del punt de vista individual i col·lectiu. La idea és introduïr la comunicació bidireccional i la creativitat audiovisual com a elements claus del treball amb la comunitat.

De 16 h a 17.40 h – Complexitat en les pràctiques

Anàlisi de casos i diversitat en els processos

Artixoc (Àgia Luna)

Analitzarem de forma complexa i crítica projectes específics destacats que serveixin com a casos d’estudi de pràctiques concretes, parant especial atenció al paper de les disciplines artístiques, metodologies, eines i tipus de processos emprats en els projectes d’art transformador.

De 18.30 h a 20.00 h – Sentits In.Quietants…  

Les relacions i les cures en les experiències artístiques col·lectives. 

Experimentem amb l’ART (Noemí Duran Salvadó)

Jugar amb les finestres del nostre cos per obrir-nos a sentir en època de pandèmia, on les capes s’interposen de manera més contundent, ens permet posar també en joc el pensament, interpel·lar-nos sobre com abordem avui les relacions i les cures en les experiències artístiques col·lectives. 

DIUMENGE 9

De 10 h a 10.45 h – Les coreògrafes invisibles

Constanza Brncic 

A partir de l’experiència de “ser moguda per” obrirem un petit espai d’atenció a la nostra passivitat i vulnerabilitat com a lloc de resistència i empoderament.

De 10.45 h a 12.30 h – Experiències i models de gestió

Espai de debat i diàleg a partir de les preguntes dels participants

Josep Mª Navarro (La Fàbrica), Ester Bonal (Xamfrà), Constanza Brncic i altres professionals de la Xarxa Artibarri. 

Diferents membres de les entitats de la xarxa Artibarri amb una llarga trajectòria en la gestió d’entitats obriran un diàleg entorn diferents mirades així com maneres d’organitzar-nos i relacionar-nos com entitats i projectes del sector de les arts comunitàries. 

De 12.45 h a 14 h – Avaluació col·laborativa.

Entitats de la Xarxa Artibarri 

Coneixerem diferents maneres d’entendre i duu a terme l’avaluació en el camp educatiu i artístic, al mateix es proposarà una dinàmica col·lectiva d’avaluació i de tancament.

Inscripció: https://www.entrapolis.com/entradas/formacio-en-practiques-artistiques-participacio-i-canvi-social-xarxa-artibarri

Jornada FAACCC / Arts Comunitàries 30.10.20 📢

Xarxa Artibarri

uc?export=download&id=0BylzsScqa5emNFZnaTBUZHk0WDA&revid=0BylzsScqa5emaHBGeUJHYndjbXNyeVVBS1M3Q1pXeFUvSXZzPQ
Informació d’activitats als perfils d’Artibarri a Facebook i Twitter
—-
Aquest missatge i els fitxers annexos són confidencials i es dirigeixen exclusivament al destinatari referenciat. Si l’heu rebut per error, us demanem que ens ho comuniqueu per aquest mitjà i que l’esborreu. En tot cas abstingueu-vos d’utilitzar, reproduir, alterar, arxivar, comunicar o sotmetre a qualsevol altre tractament tant el seu contingut com les dades personals que pugui contenir, sota l’advertiment que qualsevol actuació realitzada sense l’expressa autorització del remitent serà objecte d’incórrer en responsabilitats legals.

Imprimiu aquest missatge, només si és estrictament necessari.

FORT IMPACTE EN TEMPS DE COVID19… LA CULTURA COMUNITÀRIA REP MÉS DE 700 SUPORTS EN 3 SETMANES

Estimada gent de mitjans de la cultura de Barcelona i Catalunya!

Artibarri és una Xarxa d’entitats i empreses que treballen per impulsar millores socials en la ciutadania a partir de propostes culturals i artístiques. Existim des de fa 15 anys.

Som un col.lectiu format per 15 organitzacions que hem impulsat un Manifest (https://artibarriblog.wordpress.com/ Manifest sobre les afectacions de la Cultura i Arts comunitàries a causa del Covid19 i els seus efectes a Catalunya) signat per més de 120 entitats. Incloent professionals del sector i agrupacions que fan que el volum d’adherits arribi a més de 700 organitzacions i empreses.

Com diem al Manifest, la cultura comunitària és un sector invisibilitzat i poc reconegut. Rep un percentatge de subvencions MOLT menor que altres esdeveniments més massius i juntament amb la resta d’artistes i locals culturals de Catalunya (cultura de base), és una "espècie en perill".

Justament les afectacions del covid19 posen de relleu la nostra fragilitat natural.

Per tenir cura dels barris on treballem, pels professionals que ho duem a terme (gestors, artistes, educadors, tècnics…), pel moviment que generem a llarg termini (empoderament ciutadà, participació, autogestió…) és molt important que parem atenció a les necessitats d’aquest sector, massa oblidat.

Si voleu més informació podeu contactar amb Artibarri, artibarri

Salut a tothom!
* adjunt, llistat d’adhesions

uc?export=download&id=0BylzsScqa5emNFZnaTBUZHk0WDA&revid=0BylzsScqa5emaHBGeUJHYndjbXNyeVVBS1M3Q1pXeFUvSXZzPQ
Informació d’activitats als perfils d’Artibarri a Facebook i Twitter
—-
Aquest missatge i els fitxers annexos són confidencials i es dirigeixen exclusivament al destinatari referenciat. Si l’heu rebut per error, us demanem que ens ho comuniqueu per aquest mitjà i que l’esborreu. En tot cas abstingueu-vos d’utilitzar, reproduir, alterar, arxivar, comunicar o sotmetre a qualsevol altre tractament tant el seu contingut com les dades personals que pugui contenir, sota l’advertiment que qualsevol actuació realitzada sense l’expressa autorització del remitent serà objecte d’incórrer en responsabilitats legals.

Imprimiu aquest missatge, només si és estrictament necessari.

artibarri-suports-finsa15-5-20.docx

Manifest sobre les afectacions de la Cultura i Arts comunitàries a causa del Covid19 i els seus efectes a Catalunya

Si el que diem et parla… Adhereix-te al Manifest en aquest formulari.

Descripció de la situació actual del sector de la cultura i les arts comunitàries a Catalunya

 • Què són la cultura i les arts comunitàries i què representen en aquests moments?

El sector de la cultura comunitària és un sector format per organitzacions de diferents tipus: associacions, empreses i autònoms que treballen per encàrrec administratiu, d’entitats privades o bé per projectes propis, sempre en relació amb la comunitat, amb un arrelament al territori, i mitjançant el desenvolupament de disciplines artístiques i esdeveniments culturals. Un dels pilars que ho defineixen és “la participació” i “la transformació social”, per tant, el contacte directe i físic amb les persones.

Sobre les mesures actuals de protecció de la cultura davant la crisi de la Covid19 (Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona) veiem que és un inici positiu però insuficient per al nostre sector, que té un futur incert.

La cultura i les arts comunitàries mouen una cadena social formada per artistes, pedagogs, talleristes, mediadors, gestors culturals, tècnics de l’espectacle, sociòlegs, educadors… És un subsector invisibilitzat dins el món cultural, sovint mal etiquetat com a lleure socioeducatiu, apartant-lo de la “cultura en majúscules” i les grans estructures, o no reconeixent aquestes pràctiques com a part del sector cultural. Malgrat això, aquests “gegants” també, els últims anys, han començat a desenvolupar projectes “d’art comunitari” o “art participatiu” sentint-se’n molt orgullosos de participar a millorar la societat.

Les arts comunitàries constitueixen un sector professional i activista de la cultura en el que hi participen més de 60.000 persones cada any (només a la ciutat de Barcelona), i es mouen 1,4 M euros (calculats recentment en un estudi). A la capital s’estima que hi ha 650 treballadores culturals diverses, entre fixes i intermitents, només de projectes d’arts comunitàries. És a dir que som una minoria molt gran i molt invisibilitzada.

Els problemes del sector de la cultura i les arts comunitàries són bàsicament els mateixos problemes de la majoria de la societat, reivindicacions de caràcter estructural elaborades per la societat civil:

 • Necessitat de renda bàsica universal per tothom
 • Supressió del lloguer i de les hipoteques (d’habitatge, d’oficines i d’espais taller) mentre duri l’estat d’alarma
 • Supressió del pagament d’autònoms i impostos mentre duri l’estat de alarma.
 • Regularització immediata de les persones migrants per poder gaudir de una vida digna.
 • Pla de rescat social per a les persones.

També donem suport i ens sumen a les campanyes ja iniciades per part del sector cultural per demanar:

 • La implementació en l’àmbit laboral i fiscal de l’Estatut de l’Artista.
 • La campanya Actua Cultura per reivindicar el 2% de pressupost en Cultura.
 • I les reivindicaciones de la Cultura de base i del Parlament Ciutadà de la Cultura de Barcelona.

Identifiquem les problemàtiques següents derivades d’aquest confinament per raons de salut pública:

 1. Aturada general d’activitats regulars: «aturada general de les activitats relacionades amb les activitats que toquen l’àmbit artístic, social i comunitari. Com ara les escoles, sindicats, plataformes ciutadanes, treball de barri, etc.»
 2. No sabem si podrem portar a terme i en quines condicions de qualitat mínimes les activitats en espais naturals de la nostra activitat d’educació no formal i de dinamització cultural comunitària. El conjunt d’iniciatives afectades compten amb la participació i la implicació directa de més de 15.000 persones, a Barcelona, amb una gran majoria d’infants i joves, molts en barris perifèrics de l’àrea metropolitana (en aquests primers 3 mesos, però potser al següents 12 mesos). Les derivades de l’allunyament social ens poden portar a situacions de dissidència i desconnexió dels usuaris envers les entitats i les activitats que realitzen.
 3. La precarietat amb què estan vivint aquests dies les famílies usuàries també ens preocupa. Coneixem força bé els barris més vulnerables de la ciutat de Barcelona, per exemple, i sabem que hi ha moltes famílies confinades en pisos molt petits i fins i tot en infrahabitatges (com segur passa a tot l’Estat). Això fa que es donin situacions perilloses i insanes en tots els aspectes del terme, des d’un punt de vista físic però també psicològic i social. La gent en general prioritzarà menjar a fer teatre, música o vídeo.
 4. La crisi econòmica de moltes estructures d’arts comunitàries està valorada en unes pèrdues que ronden el 60% dels ingressos previstos entre març i juny de 2020, amb un volum total que es mouria entre els 400.000€ i 500.000€, perquè la primavera és una de les èpoques de l’any de més dinamisme. Aquesta situació ha produït un alt índex  d’ERTOs a treballadors del sector i també de baixes per cessament d’activitat a treballadores autònomes (al voltant d’un 80-90%). Moltes no les podrem desenvolupar i altres s’hauran d’aplaçar o d’adaptar a nous terminis, i caldran reformulacions de projectes que, per ara, també haurem de costejar. Això se suma a una manca de liquiditat estructural, a inicis de cada exercici econòmic, de moltes empreses i entitats que treballem en educació i cultura a càrrec de pressupostos públics. A més, força projectes encara no s’han cobrat. La situació ens aboca a un augment del capital social d’inversió, tant per tornar a reinventar els projectes com per reorganitzar els posposats un cop s’aixequi el confinament.
 5. Si es reprenen les activitats de cara al mes de juny-juliol, serà un «tornar a començar» en una època concebuda com a vacances. I és que en general, tenim dificutats per mantenir els nostres projectes durant juliol, agost i setembre. Existeix, a més a més, una gran incògnita que puguin funcionar les activitats després del desconfinament i en els mesos d’estiu.
 6. L’aturada general de l’administració ens comporta, en molts casos, incertesa econòmica per al futur proper i com aquesta s’administra: Diputació de Barcelona no sols no encarrega serveis sinó que els que s’han fet no es paguen o no es ressolen, Ajuntament de Barcelona no se sap quan podrà fer efectives les subvencions de 2020 i com avaluarà l’execució dels projectes, de la Unió Europea no se sap si concedirà pròrrogues als projectes ni cap altra resposta – a tall d’exemple.

12 propostes del sector de cultura i les arts comunitàries:

 1. Pròrroga de TOTS els projectes culturals, educatius i comunitaris… que s’aprovaran el 2020 (ICUB, altres àrees de l’Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, fundacions, Unió Europea, etc.). Pròrroga de poder-los executar en un termini llarg, fins al desembre de 2021, per exemple. Per tant, replantejar, ajustar i modificar les justificacions de les subvencions per causa de la crisi sanitària i els efectes derivats, durant el període 2020.
 2. Donar per fet que els projectes a llarg termini (més de 4 mesos) no es poden desenvolupar al 100%, però finançar-los en la seva totalitat i assegurar la seva viabilitat comunitària.
 3. Crear noves línies d’ajuts per poder suportar la crisi sanitària actual i amortitzar les pèrdues.
 4. Aprovar el pagament de subvencions extraordinàries de menys de 5.000€ a totes les entitats de l’àmbit artístic i comunitari.
 5. Promoure un pla especial d’estiu i sobretot de tardor de proximitat per a les famílies vulnerables i altres col·lectius per ajudar a sortir del confinament tot promovent la cultura comunitària i arrelada als barris (casals, activitats artístiques, programes per a la gent gran, una Mercè de proximitat descentralitzada en petits formats per barris, etc.)
 6. Establir convenis o ajuts a tres anys vista per a espais o estructures de cultura comunitària que tinguin una programació estable de projectes i iniciatives en marxa (a diferencia dels projectes puntuals). Aquesta mesura és necessària de fa temps. Avui en dia hi ha un percentatge força alt a Catalunya de projectes amb més de 20 anys d’existència, cosa que denota una maduració del sector. Malgrat això, no tenim cap estudi sobre la totalitat d’empreses i ONGs d’aquest àmbit a Catalunya i no existeixen ajudes ni convenis estables de part del Departament de Cultura de la Generalitat, així com d’altres administracions.
 7. Obrir línies de crèdit a cost zero (ja es van rescatar els bancs).
 8. Demanar la Renda Bàsica Universal
 9. Donar suport a les reivindicacions de la Cultura de Base i del Parlament Ciutadà de la Cultura
 10. Reivindicar el 2% del pressupost de la Generalitat per la Cultura, on també s’inclogui la cultura i arts comunitàries.
 11. Supressió del pagament d’autònoms i  impostos mentre duri l’estat d’alarma

Impulsar un fons econòmic per engegar accions de cultura, creació i arts comunitàries. Implicar-hi l’Ajuntament de Barcelona i altres institucions, i cercar una part d’aquest fons amb aportacions pròpies, tipus crowfunding. (Si l’objectiu, per exemple, fos mobilitzar 150.000€, les institucions n’aportarien 120.000€ i les entitats en podrien aconseguir 30.000€ en dues tongades)

Si el que diem et parla… Adhereix-te al Manifest en aquest formulari

Adhesions al manifest (actualitzades a 06/10/20): 

ENTITATS DE SEGON GRAU

Xarxa Artibarri

Coordinadora Cultural 9 Barris

Coordinadora d’Entitats per la Lleialtat Santsenca

CooperaSec

PAAC – Plataforma Assembleària d’Artistes de Catalunya

La Plataforma d’Entitats de Roquetes

Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta

Som Paral·lel

Teatre Arnau Itinerant

Ass. Institut de Promoció de la Cultura Catalana

Federació d’AAVV i Comissions de Festes de les Corts

ENTITATS, COOPERATIVES I COL·LECTIUS

Forn de Teatre Pa’tothom

Transductores

Artixoc

Experimentem amb l’ART

Teleduca. Educació i Comunicació

Basket Beat

La Fàbric@

Festival de les Arts Comunitàries de Catalunya

Explica Dansa (Beatriu Daniel_Toni Jodar)

Sinapsis

Drap-Art 

Associació Cultural nyamnyam (Iñaki Alvarez i Ariadna Rodriguez)

Associació Cultural La Terrasseta

Artescena Social

El Forn de les Arts

XIC, arts escèniques comunitàries

Associació Cultural TUDANZAS

Cooperativa Bit Lab Cultural

Xamfrà

Diàlegs, espais de transformació

La Veïnal TV

La Nave va

Equip de Teatron

Associacion E.M.M.A. Experimentar modos y metodos artisticos (Veronica Valentini)

Artefactum

Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison (La Bonne)

NUS cooperativa

Sala Fènix

Cia. Filigranes (Companyia de pallass@s de Terrassa)

Bidó de Nou barris, entitat gestora d’Ateneu Popular 9 barris

Nau Bostik

Descontrol Editorial i Impremta

Asociación Fotografía Minutera Barcelona

Mitjans. Xarxa d’Educadors i Comunicadors

Associació ImpactaT

Associació Cultural elParlante

INCA Catalunya

Associació Utopia Barcelona

LaLaberinta – Laberint Cultura, SCCL

Jiwar Creació i Societat

Antic Teatre Espai de Creació

Colectic

La Troca: escola comunitària de formació permanent

Artistes Pedagogs

Col·lectiu VINYARTISTICS

Comusitària

Lo Relacional

LA INFINITA DE L’hospitalet

El globus vermell

Jiser Reflexions Mediterrànies

CRA’P – Pràctiques de Creació i Recerca Artística

Coopkopelli

El Xiringuito Teatre i Comunitat

Fundacion Desenvolupament comunitari

Projecte Desenfocats

RESIDUAL/GURUS

Viu el teatre

Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya

Surtdecasa SCCL

Cos Col·lectiu / Cuerpo Colectivo

Reperkutim

Cal Gras, residència d’artistes 

LaBonita

La Tregua. Arte y transformación social

creaRSA SCCL

Associació Cultural d’Artistes Promethea 

La Figuera 

Trama SCCL

ZONA SEC

Susoespai

El horizonte danza – Horitzó dansa

Radio Cava-ret

Castellers del Poble Sec

Associació Riborquestra

La Horizontal 

Eléctrico 28

Associació Tequatre

ARTransforma

Cooperativa Etcèteres

Ateneu Popular de Les Corts

Calatea Barcelona

Territoris Oblidats

La Horizontal

PROFESSIONALS

TRANSlab. marta galán sala

Ivet Eroles Palacios

Joan Mora Haro, professional de la Fundació SERGI

Elisabeth Ruiz

Christina Schmutz

Ada Vilaró i Casals, actriu i directora escènica

Ferran Cortès Izquierdo, cap d’estudis del Grau de Treball Social, Universitat de Barcelona

Xavi Pérez, gestor cultural

Verónica Navas Ramírez, artista escènica independent

Senén Roy i Català

Elsa Cloarec, gestora cultural

Laura del Valle, Fat Social Artist

Alfredo Cohen

Míriam Camps Mezquita

Antonio Rodríguez Masegosa

Dominik Borucki

Semolina Tomic, fundadora de l’Antic Teatre

Albert Claramont, poeta, artista plàstic, performer i activista

Antonio Alcántara, educador social i activista cultural

Mireia Plans Farrero

Fermín Soria Ibarra

Anna Estany Iborra

Maite Leon Sotelo

Marcel·lí Puig Cucala, animador sociocultural

Núria Esterri

Yago Morera

Laura Justribó

Isabela Magdaleno

Guim Català

Aida Sánchez de Serdio Martín

Mar Roig

Laia Segú Artés

Pep Guasch Capell

Javier Rueda

Álvaro Prats Bertomeu

Mila Alcaine

Maite Puig

Ana Mª Martínez-Reina Hernández

Margarita Garcia Puigbarraca

Maite Roca Riba

Xantal Gabarró Morales

Albert Mestres i Portavella

Júlia Rocabayera L

Marta Hurtado Teruel 

Pilar Vélez Gómez, mediadora artística en acompany-arte 

Betty Enguix Silvestre

Violeta Novella Dalmau

Emilio Oliveras

Gloria Navarro 

Roberta de Carvalho

Josep Camós