DOCUMENTS ARTIBARRI

Article: “Artibarri: reflexions i experiències al voltant de les pràctiques culturals i el treball comunitari”.

Escrit per Javier Rodrigo i  Francisco Rubio, publicat al núm. 14 de la revista Quaderns d’Educació Social, que edita el Col·legi Professional d’educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC).


Catàleg d’entitats Artibarri

Aquesta primera edició del Catàleg d’Associacions i Activitats d’Artibarri 2011 suposa una eina pràctica d’agrupació, organització, gestió, coneixement, cooperació i comunicació dels productes i recursos artístics que ofereixen les 29 entitats adherides, així com la transmissió de la diversitat, transformació social i interculturalitat a través de l’art i la cultura que existeix a Catalunya.

Dossier d’eines i recursos d’Artibarri 2011

Resum dels primers 8 anys de trajectòria de la xarxa Artibarri.

Presentació en ppt d’Artibarri en Interacció 2010 Barcelona