TRAJECTÒRIA D’ARTIBARRI

Els orígens d’Artibarri es remunten a la jornada de Can Bordoi, Joves i Inclusió Social, el novembre del 2001, en un procés animat per la Fundació Jaume Bofill en què, durant els anys 2002 i 2003, un grup divers de professionals, estudiants i activistes de l’àmbit català es van trobar periòdicament per reflexionar i compartir experiències sobre projectes artístics i educatius adreçats a joves en risc d’exclusió.

El treball en xarxa es va dibuixar des de bon començament com el camí necessari per assolir l’objectiu de promoure els projectes artístics d’intervenció comunitària i, de manera més general, la democràcia cultural.

Aquest procés, anomenat Joves, Creació i Comunitat i que ha quedat documentat aquí, es va veure enriquit amb la realització de diverses jornades obertes en les que van participar un gran nombre de persones i entitats interessades en la temàtica. La necessitat de crear una xarxa d’iniciatives a nivell català va tornar a ser una crida unànime.

A finals de maig del 2003, en el marc de la Trobada Internacional Joves, Creació i Comunitat, es presenta per primera vegada la xarxa Artibarri.

Ben aviat podreu trobar aquí el llistat cronològic d’actuacions de la xarxa.